Integritetspolicy

Uppdaterad 9 Juli 2021

För Jimmie Söderquist Massage & Träning AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Jimmie Söderquist Massage & Tränings verksamhet är Jimmie Söderquist Massage & Träning AB personuppgiftsansvarig. (Org. nr: 556998-7653. Adress: Köpmangatan 12, 72215 Västerås.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, och kontaktuppgifter kopplade till kontaktformulär på vår webbplats.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund enligt vårt köpvillkor. Uppgifterna kan också användas för att ge dig riktade erbjudanden och nyheter från  Jimmie Söderquist Massage & Träning som du kan vara intresserad av. I vissa fall kan uppgifterna även användas för att ge dig riktade erbjudanden och nyheter från våra andra varumärken inom  Jimmie Söderquist Massage & Träning.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att fullgöra våra skyldigheter. Bland dessa finns olika IT- och webbleverantörer, betallösningsbolag mm. De är i dessa fall personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad vi anser är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning sparas i minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad kund hos oss har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering av hela eller delar av uppgifterna.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen kontakta oss Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

E-post: info@jimmiesoderquist.se
Brev: Köpmangatan 12, 72215 Västerås.

Cookies

;